Jannicke Beatriz

Tankar från Educa-mässan 2017
Under helgen besökte jag Educa-mässan i Helsingfors som är Finlands ledande evenemang inom undervisning och pedagogik. Årets tema var Finland 100år - inlärning och pedagogik. Även om jag själv är flöjtlärare och Educa-mässan i första hand riktar sig lärare i grundskolan och gymnasiet var dagen mycket givande.  Vi inledde dagen med att ströva omkring bland utställarna och jag fyndade två böcker av Finn Lectura. Jag hade egentligen inte planerat att köpa någonting, men boken "Esi- ja alkukasvatuksen musiikin didaktiikka" av Inkeri Ruokonen verkade så bra att jag inte kunde låta bli. Den andra var så billig att det hade varit en synd att inte slå till. Jag kan göra en recension senare när jag har plöjt igenom dem. 
Dagens första föreläsning vi deltog i var ett informationstillfälle om FINNA.FI. Jag är sedan tidigare bekant med portalen, men det var intressant att höra om dess nya funktioner. Finna är alltså en sökservice där man kan göra sökningar i arkiv, bibliotek och muséer. Den nya funktionen är Finna Street: man kan med hjälp av gps-signalen i sin padda/telefon kan göra en historisk sökning på platsen där man befinner sig just i det ögonblicket. Besök tjänsten här om du blev nyfiken: https://www.finna.fi/
Den andra föreläsningen jag deltog i var "Lujasti lempeä opettaja" med Maaret Kallio som är psykoterapeut och facklitterär författare. Kallio föreläste om hur man kan bemöta eleven på ett djupt och mänskligt plan. Hur vi behöver trygghet och bekräftelse, men också gränser. Ämnet begränsades inte endast till elevens välmående, utan Kallio tog även upp hur läraren också måste se till sitt eget välmående.
Föreläsningen var mycket inspirerande och kunde tillämpas inom många områden, inte enbart i skolvärlden. Det jag dock ofta saknar då råd ges inom detta område är konkreta exempel på vad man kan göra istället. Ett exempel som lyftes fram på föreläsningen var vad man inte skulle säga till ett barn som gråter och inte vill gå ut då det är regnigt och grått. Men de konkreta exemplena på vad man kan säga istället uteblev. Jag förstår att man många gånger måste hitta sina egna strategier och att det inte finns en enda trollformel som fungerar i alla väder. Men det känns lite opedagogiskt att inte ge några konkreta exempel. I övrigt var föreläsningen mycket givande och väl spenderade 45 minuter som avslutning på en intressant och rolig dag.
 
Fynd från Finn Lectura till mässpris.
Föreläsningen "Lujasti lempeä opettaja" med Maaret Kallio.